KURZ TUČNIACI (6-12 mesiacov)

tucniak

6-12 mesiacov | kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie, II. vzpriamenia dieťaťa a plynulého prechodu do ďaľšieho vývinového stupňa – lozenia podľa metodiky Evy Kiedroňovej.

Dieťatko v tomto období aktívne a hravo komunikuje so svojím okolím. Plazí sa, a posúva vpred vlastným individuálnym spôsobom, učí sa zvládnuť šikmý sed – postupne sa dostáva do sedu, kľačí, hojdá sa na kolienkach, vzpriamuje, individuálne zvláda koordinované a symetrické lozenie. Následne detičky prechádzajú v individuálnom tempe od lozenia cez “chôdzu” pri opore (lozenie vo vertikálnej polohe) k prvým krôčikom.

Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťatka v súlade s jeho psychomotorickým vývinom. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Dbáme na individualitu každého dieťatka. Lekcie sú vedené zábavnou a hravou formou. Učíme sa a získavame ďaľšie inšpirácie, ako sa môžme správne aktívne hrať s deťmi v domácom prostredí.

Obsah kurzu:

  • Psychomotorika, jemná motorika
  • Manipulácia s dojčaťom
  • Reflexná terapia
  • Pohybový rozvoj
  • Vnem tvarov a farieb
  • Kompenzačné cvičenia

ŠTVRTOK – 11:00 KURZ TUČNIACI BORY GYM

Napíšte mi a overte si dostupnosťVymazať všetky polia