Miminá

mimina

Právna manipulácia a motivácia novorodenca je základom jeho zdravého psychomotorického vývinu a celkovému prospievaniu.

Dovoľte mi predstaviť moju prácu s miminkami a poďte ich so mnou správne pripraviť objavovať svet

Ponechajte bábätku voľnosť a prirodzenosť

„Novorodenci a kojenci až do 3 mesiaca nemajú vlastnú os, čiže rozloženú váhu. Mamičky môžu poznať, že keď dieťatko položia na chrbátik, tak vystresovane v úľakovom šoku sa mykne a vystrie ruky a   prevalí na jednu stranu. Je to preto, že nemá vyvinutý svalový systém. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sme dieťatko čo najviac držali v prenatálnej  polohe, či už napríklad pri kojení, pri zdvíhaní z podložky, pri prenose. Je dôležité, aby sa dieťa  stabilizovalo a prirodzene zdvíhalo z podložky samé, čím vlastne posilňuje a otvára sa tou najprirodzenejšou cestou. Dieťa by sme mali  nechať, aby si to prirodzene odposilňovalo bez nášho výrazného zasahovania a najmä ono samé sa cítilo pri pohyboch bezpečne a dokázalo cielene ovládať podľa svojho vedomia aj svoje telo “. Naučilo sa napríklad vedieť otočiť cielene a vedome a nie náhodne, prípadne švihom ako to bohužiaľ veľakrát vidíme,

Ako im môžeme pohybový vývin uľahčiť

Čo môžeme pre dieťatko urobiť, je minimalizovať čo najviac tvrdú podložku. „Dnes už existujú špeciálne páperové perinky, z ktorých môžeme dieťatku urobiť akési klbôčko – hniezdočko, položiť ho tam a snažiť sa ho prenášať v ňom. Samé sa tam začne vystierať svojpomocne, vlastnou silou a s vlastnými cvikmi, ktoré môžeme podporiť manipuláciou s bábätkom,“ .

Správnymi cvikmi je samotná manipulácia a polohovanie s dieťatka. Teda to, ako ho dvíhame, ako točí krkom, kam otáča zo zvedavosti hlavičku. Najslabšie majú bábätká brušné svaly – tie sa potom trénujú v rôznych aktivačných polohách ako napríklad tigrík, alebo klokan, kde dieťatko držíme a ono kopaním nožičiek aktivuje aj brušné svaly. Sú to cvičenia, ktoré deťom pomáhajú, no zároveň sú prirodzenou súčasťou života.

Ako zistím, že niečo nie je v poriadku?

„Mnohé maminky si v každodennom zhone málokedy uvedomia, že ich dieťatko sa pohybovo správa zle. Existujú však tipy na elimináciu pohybových vád. Ide o akúsi prevenciu. Maličké deti majú kosti mäkké a svalovinu takmer žiadnu, preto treba dávať pozor, ako s nimi budeme manipulovať. Napríklad nemali by sme bábätká nosiť len na jednej ruke, pretože s pravou viac vládzeme a máme ju silnejšiu.

Tiež by sme mali dieťa nosiť tvárou dopredu – nemalo by byť tvárou pritisnuté k mame, pretože tak sa naučí pri otáčaní hlavičky preferovať len jednu stranu. Pokiaľ ho držíme pod zadočkom, jedna strana môže ostať disbalančná. Na prvý pohľad to nie je vidno, no potom sa to odrazí napríklad v tom, že dieťa bude pri pohybe preferovať jednu stranu a tým začne zaostávať v zručnostiach vzpriamenia, kde je to už určite vidno.

Zlá manipulácia sa môže odraziť v neskoršom vývine

Je dôležité si uvedomiť obrovský progres, ktoré bábätko počas jedného roka prežíva a všetky deformity,  urýchľovania a preceňovania detí počas tohto obdobia sa neskôr odzrkadlia pri dosahovaní základných zručností a dokonca sa prejavujú dokonca až pri nástupe do školy. Všetko so všetkým súvisí, vývojové obdobie do 1,5 roka ovplyvňuje, vývoj reči, sociálny vývoj, motoriku, prácu ruky, zrak, sluch, koncentráciu, logiku, disciplínu, zlým prístupom vieme u dieťaťa vyvolať hyperaktivitu, dislekciu, diskomunikáciu a mnoho ďalších obmedzení. Dieťa taktiež môže mať problém s koordináciou, môže sa začať deformácia hlavičky, alebo už spomínané preferovanie jednej strany, či značné problémy pri otáčaní sa z bruška na chrbátik a opačne, najčastejšie sa stretávam s retrakciou v ramenách, ktorá je najčastejšia u kojencov a batoliat, kde už má dieťatko, ramená v tak otvorenej  podobe, že mám problém dostať rúčky do pozície pred seba a zaprieť sa, čí nastáva problém so základnými vzpriameniami, obratmi, vynecháva posilňovanie celej strednej časti tela a tým oddiaľuje jedno z najdôležitejších vývojových období a to je lezenie.

Lezenie je základnou zručnosťou, ktorá sa tiež odzrkadľuje v celom živote. Ide o krížny pohyb na základe, ktorého sa spája ľavá a pravá hemisféra a mozog detí zreje. Tomu všetkému hovoríme psycho-motorický vývoj. Ako dozrieva pohybová podpora, dozrieva aj psychika dieťaťa. Pokiaľ je tam deformita, či už je to ťahanie na jednu stranu, slabé brušné a chrbtové svaly, alebo problém v ramenách, všetko vplýva na lezenie.

Nenúťte dieťa nasilu chodiť

„Nie je nič horšie, ako nútiť dieťa do chodenia len preto, lebo to chcú rodičia. Keď postavíme dieťa na chodenie, nevzpiera sa a ide, pretože je zvedavé. My ho však ťaháme za prsty a za ruky, kým ono ledva vlečie nohy, pretože telíčko ani psychika nie sú dozreté. Naše rodičovské konanie by malo byť prispôsobené veku a možnostiam dieťatka. Znamená to, že bábätko musí spevnieť, rozumovo aj fyzicky dozrieť, aby presne vedelo ovládať pohyb chodenia. Nemali by sme ho preto nasilu nútiť učiť sa chodiť,“
Pokiaľ by ste chceli vedieť, ako správne zaobchádzať s bábätkom, využite možnosť individuálneho konzultačného tréningu.. Pracujem s technikou manipulácie pani Kiedroňovej, ktorá v Čechách funguje už viac ako 15 rokov. Môžu sem prísť už tehotné mamičky, alebo mamičky tesne po pôrode a môže sa tu učiť manipuláciu so svojím potomkom.

Veľmi sa na všetkých teším a v prípade akejkoľvek otázky ma neváhajte kontaktovať.